บริการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

บริษัท ฟินิกซ เอส ดี เอส จำกัด บริการรับบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นของเสีนอันตราย ซึ่งลักษณะกากของเสียจะเป็นประเภทฝุ่นผงจากขั้นตอนการเผาไหม้ โดยเป็นผลผลิตจากกระบวนการเผาถ่านหิน หรือ กระบวนการเผาไหม้ของชีวมวลต่างๆ จนได้ของเสียที่เรียกว่า เถ้าหนัก หรือ เถ้าลอย ส่วนใหญ่จะเป็นกากของเสียที่ได้ในกระบวนการเผาไหม้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมไฟฟ้า หลอมเหล็ก หลอมทองแดง ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ซึ่งบริษัทฯ จะรับบริหารจัดการกากของเสียที่ปนเปื้อนสารอันตรายหรือโลหะหนัก และมีคุณสมบัติทางเคมีตามข้อกำหนดเพื่อเข้ากระบวนการจัดการให้สามารถนำกลับมาใช้ประโชยน์ได้อีก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาการบริการและกระบวนการจัดการกากของเสียไม่อันตรายอย่างมีคุณภาพ เป็นระบบตามขั้นตอนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง โดยบริษัทฯ ให้บริการและดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนแบบครบวงจร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ประเภทของเสียที่บริหารจัดการ

Fla Ash (เถ้าลอย)

Bottom Ash (เถ้าก้นเตา/เถ้าหนัก)

ฝุ่นทรายดำ

เถ้าแกลบ

เถ้าชานอ้อย

เถ้า Biomass

สแลคเหล็กและประเภทผงฝุ่นขี้เถ้าอื่นๆ

คุณสมบัติของกาก ของเสียที่รับจัดการ

ของเสียที่รับบริหารจัดการ ต้องจัดอยู่ในของเสียที่ไม่เป็นอันตรายเท่านั้น

ของเสียที่รับบริหารจัดการต้องไม่มีความชื้น หรือค่าความชื้นไม่เกิน 2% และไม่มีสิ่งเจือปน

โรงงานต้องมีวิธีการเก็บของเสียในระบบปิด หรือเก็บในรูปแบบโกดัง

ต้องเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมีระบบจัดการที่เหมาะสม

ขั้นตอนการรับบริหารจัดการ
ระบบการขนส่งและการรับของเสีย

การขนส่งกากของเสียและวิธีการรับของเสียจากโรงงานผู้ก่อกำเนิด บริษัทฯ ใช้บริษัทที่ดำเนินธุรกิจร่วม โดยมีรูปแบบอยู่ 2 วิธี ดังนี้

1. ระบบแบบปิด

โดยใช้รถ Bulk /รถดั้ม / รถบรรทุก จากบริษัทรถขนส่งที่ได้รับการตรวจสอบตามข้อกำหนดของทางราชการและบริษัทฯเท่านั้น

2. ระบบบรรจุถุงจัมโบ้ (BigBag)

ผู้ก่อกำเนิดต้องจัดเตรียมของเสียบรรจุใส่ถุงบิ๊กแบ็คให้เรียบร้อย พร้อมขนส่ง โดยทางบริษัทฯ จะใช้รถขนส่ง รถหางเรียบ หรือรถสิบล้อ ขึ้นอยู่กับเส้นทางและพื้นที่ในการรับของเสียจากโรงงานผู้ก่อกำเนิด